Twitter Linkedin

(Ziekte) verzuim verminderen is mensenwerk!

U heeft één of meer zieke medewerkers?
Of u bent één van de gelukkigen met bijna geen verzuim?
In beide gevallen moet u actie ondernemen: nu handelen of preventief. Een dag verzuim kost u gemiddeld € 150,- per dag.

Daarom een casemanager ziekteverzuim!
Een casemanager verzuim is een wettelijke verplichting vanuit de Wet verbetering poortwachter. Ik ben een gecertificeerd casemanager ziekteverzuim, dit betekent dat ik in een register ben opgenomen: de RNVC en dat mijn kennis up to date is. Ik help u in de eerste twee ziektejaren, waarin u loondoorbetalingsverplichting heeft, uw verzuim te managen. Opdat uw schadelast beperkt blijft en het dossier voldoet aan de Wet verbetering poortwachter. Waardoor u aan de verplichtingen voor re-integratie richting UWV en de verzekeraar voldoet.

Kenmerken werkwijze Blondelle:
-Eén aanspreekpunt voor de werkgever
-Persoonlijk contact vanaf de ziekmelding
-Oprechte interesse in uw organisatie
-Feeling met het MKB

Ik werk samen met zelfstandige Arbo professionals, waaronder bedrijfsartsen.
Deze manier van werken voldoet aan de wet.